Sık Kullanılanlara Ekle  I    Site Haritası  I    Bilgi Formu

 

Hızlı İletişim : +90 (216) 405 20 47

 
 
HAKKIMIZDA HİZMETLER PROJELER REFERANSLAR LİNKLER İLETİŞİM
 
 
 

EVD ÇALIŞMA SÜRECİ

ENERJİ VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI

Fabrikalarda günlük işlerin yoğunluğu nedeniyle, enerji tasarrufu ile ilgili işlerin sürekli ertelendiği bilinmektedir. Dünya üzerinde bu nedenle bu işin uzmanı olan EVD firmaları ile enerji verimlilik çalışmalarının yürütülmesi benimsenmiştir.
Firmamız; sanayi kuruluşlarında kullanılan enerjinin miktarının ve maliyetinin azaltılması için danışmanlık, etüt, proje çalışmaları yürütmektedir.

Fabrikanın tercihine göre;

  • Enerji Etüt çalışmaları
  • Enerji tasarruf projelerinin projelendirilmesi
  • Enerji tasarrufu projelerinin uygulanması
  • Proje finansmanının fabrika tarafından veya firmamızca karşılanması
  • Proje finansmanının faizsiz kredi ile yapılmasına destek verilmesi;

konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Fabrikanın isteği doğrultusunda hangi konularda danışmanlık verileceği tespit edilir ve bu doğrultuda hazırlanan sözleşme ile çalışmaya başlanır.

Enerji verimliliği hizmetleri konusunda müşterilerimizle çalışma sürecimiz talebe göre esneklik ve değişkenlik göstermektedir.
Verdiğimiz hizmetler sadece ön fizibilite raporlarının hesaplanması olabildiği gibi, karar verilen yatırımların finansmanını karşılamaya kadar değişiklik göstermektedir.

Ön fizibilite raporu, işletmedeki üretim süreçlerinin, makinalarının ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi sonucu işletmede mevcut süreç yönetimi ve teknoloji alt yapısı ile aynı sektörde ülkemiz ve dünya çapında mevcut uygulamaların karşılaştırmasını içeren ve enerji verimliliği sağlayacak muhtemel projelerin belirlendiği bir ön çalışmadır.

Fizibilite raporu,

  • Birinci adımda belirlenen projelere ilişkin detaylı ölçümleri,
  • Ölçümler neticesinde belirlenen alanlarda işletmenin mevcut enerji tüketim rejimini,
  • Yatırımlar ertesinde tasarruf edilecek enerji miktarı hesabını,
  • Projelerin yatırım finansman geri ödeme süresi hesabını,

içeren detaylı bir rapordur.

İşletme tarafından fizibilitesi uygun bulunan projelerin daha detaylı maliyet analizleri şirketimiz tarafından gerçekleştirilebilir. Buradaki katkımız, projelerde kullanılacak makine ve ekipmanların tedarikçilerinin araştırılması, tekliflerin toplanması, değişik markaların fiyat/performans özelliklerinin karşılaştırılması, ödeme seçeneklerinin belirlenmesi ve nihayetinde tüm kriterler ve işletmenin kısıtları göz önüne alındığında makine ve ekipmanların projeye uygunluğunun belirlenmesidir.

Şirketimiz, hayata geçirilmesine karar verilen projelerin uygulama süreçlerinde de aktif görev almaktadır. Projelerin finansmanının sağlanması hususunda şirketimiz işletme adına kredi olanaklarını araştırır veya uygun bir teminat mektubu karşılığında bu finansmanı bizzat da sağlayabilir. Ayrıca, firmamız bu süreçte makine ve ekipmanı tedarik eden ve montajını gerçekleştiren firmalar ile işletme arasındaki koordinasyonu sağlar, kontrol ve testleri gerçekleştirir. Proje montajının sona ermesi ertesinde enerji tüketimine ilişkin ölçümler gerçekleştirilir. Bu ölçümlerin sonuçları ve tasarruf edilen enerji miktarı hesaplamaları işletmeye raporlanır.

Enerji verimliliği yatırımları kendi kendilerini finanse eden yatırımlardır. Yatırım finansmanı için kullanılan kredilerin geri ödemeleri, yatırımlardan elde edilen enerji tasarrufu bedelleri ile karşılanır. Böylece işletmeler finansman geri ödemelerinden kaynaklanan ilave mali yükler altına girmezler. Bu mekanizmanın işleyebilmesi için enerji tasarrufundan elde edilecek aylık kazanımlar ayrıntılı bir şekilde hesap edilmelidir. Kullanılan kredilerin geri ödemeleri, enerji tasarrufundan elde edilecek aylık kazanımlar ile denkleştirilmelidir.
İşletmelerin tercihlerine göre enerji verimliliği proje ve geri ödemelerinden kaynaklanan nakit akışları değişiklik gösterir.


* İşletme proje hazırlık masraflarını doğrudan finanse etmeyi tercih edebilir. Bu duruma ilişkin bir grafik aşağıda sunulmuştur.

* Bunun yerine işletme proje hazırlık süreci masraflarını, ana para ve faiz geri ödemeleri ile birlikte yatırımlardan elde ettiği kazanımları kullanarak karşılayabilir. Böylece işletme ilave bir finansal yük altına girmez.

* Başka bir alternatif olarak işletme proje hazırlık süreci masraflarını, ana para ve faiz geri ödemelerini daha uzun vadeye yayarak yatırımlardan elde ettiği kazanımları hemen yatırımlar ertesinde realize etmeyi tercih edebilir. Bu durumda işletmenin geri ödeme sürecinin daha uzun olacağına dikkatinizi çekeriz. 
 
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Projeler | Referanslar | Linkler | İletişim  
   Copyright 2012 ©  Enerji Mühendislik  Her hakkı saklıdır.
 
Ziyaret:   Bugün : 71  Toplam : 202776