Sık Kullanılanlara Ekle  I    Site Haritası  I    Bilgi Formu

 

Hızlı İletişim : +90 (216) 405 20 47

 
 
HAKKIMIZDA HİZMETLER PROJELER REFERANSLAR LİNKLER İLETİŞİM
 
 
 

ENERJİ ETÜDÜ YAPILMASI


ENERJİ ETÜDÜNÜN AMACI

Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

ENERJİ ETÜDÜNÜN KAPSAMI

Enerji etütleri kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır.

Girdi Profili: İşletmeye veya binaya giren enerji türleri ( doğalgaz, akaryakıt, kömür, elektrik, buhar, sıcak su vb. ) birim enerji büyüklükleri ( girdilerin kWh cinsinden birim ağırlığının veya hacminin taşıdığı enerji miktarları), kullanım miktarı – zaman grafikleri.

Atık Profili: Isıtma / soğutma sistemlerinden, enerji çevrim sistemlerinden veya üretim projesinden çıkan değerlendirilebilir enerji atıklarının, türleri ( baca gazı, sıcak gaz / su, buhar, vb.) oluşum nedenleri, miktar – zaman grafikleri.

Kayıp Kaçak Profili: Binalardaki ve ekipmanlarda ki ısı yalıtımı yetersizlikleri, ekipmanlardaki buhar / gaz / su / yakıt kaçakları, sızıntıları ve elektrik sistemlerindeki uyumsuzluklar nedeniyle kaybedilen ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları.

İsraf Profili: Isıtma, soğutma , aydınlatma, ofis ihtiyaçları ve benzeri alanlarda gereğinden fazla kullanılan, beklemede olan veya boşa çalışan ekipmanlar üzerinden israf edilen enerji miktarları.

Enerji Yönetim Profili: İşletmelerdeki enerji Yöneticisinin / Yönetim biriminin, uygulanan prosedürlerin, çalışanların bilinç düzeyinin ve enerji yönetimine üst yönetici bakışının yeterliliği.

ENERJİ ETÜDÜNÜN YÖNTEMİ

“Enerji Verimliliği hizmeti” aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır.

Enerji Etüt Çalışması Süreci

1.Safha ÖN ETÜT: İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme ve / veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji Yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporları ile birlikte en fazla on beş ( 15 ) iş günü içerisinde tamamlanır. 

2.Safha ÖN ETÜT BRİFİNGİ: İşletmenin üst yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yöneticilere ve üst yönetimin belirlediği çalışanlara ön etüt brifingi verilir. Bu brifingde; enerji verimliliğinin fayda ve maliyetleri ile birlikte genel tanıtımı, dünyadaki ve Türkiye’ deki örnek uygulamalar, ön etüt sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verilir ve yararlı dokümanlar dağıtılır, brifinge katılanların soruları cevaplandırılır ve görüşleri alınır, detaylı etüde ihtiyaç duyulduğu ve bu etüdün sonuçlarına göre de VAP hazırlanabileceği belirtilir ve üst yönetimin kararı talep edilir. 

3.Safha DETAYLI ETÜD: Enerji Tüketim Analizi (ETA) (Energy Consumption Analysis ). 
Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme ve / veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10’ luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik artırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

RAPORLAMA

Ön etüt ve detaylı etüt raporlarının, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü formatlarına uygun olarak yazılmasıdır.

 
 
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Projeler | Referanslar | Linkler | İletişim  
   Copyright 2012 ©  Enerji Mühendislik  Her hakkı saklıdır.
 
Ziyaret:   Bugün : 43  Toplam : 202748